Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - град Смолян
 • УСПЕХ ЗА ТЕБ – Обява

  12 Jun 2024

 • покана за родителска среща

  покана за родителска среща

  22 May 2024

 • ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

  ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

  11 May 2024

 • Випуск 2024

  Випуск 2024

  11 May 2024

 • покана

  9 May 2024

Ръководство

 • Росица Шехова
  Директор
 • Златка Коджебашева
  Заместник директор учебна дейност

Педагогически съветник, ръководител направление ИКТ

 • Стела Стоименова
  Педагогически съветник
 • Мая Сиракова
  Ръководител направление ИКТ

Главни учители

 • Мария Гаджева
  Главен учител
 • Даниела Лалова
  Главен учител
 • Теменужка Пенева
  Главен учител

Български език и литература и чужди езици

 • Даниела Лалова
  Главен учител,, преподавател по БЕЛ
 • Дафинка Николова
  Старши учител по БЕЛ
 • Марияна Величкова
  Старши учител
 • Красимира Панчева
  Учител по БЕЛ
 • Надежда Станкова
  Старши учител по АЕ
 • Елка Григорова
  Старши учител по АЕ
 • Марияна Величкова
  Старши учител
 • Димитрия Аянска
  Учител по АЕ

Математика, информационни технологии и природни науки и екология

 • Добринка Цолова
  Старши учител по математика
 • Себиха Велинова
  Учител по математика
 • Елена Георгиева
  Старши учител по информационни технологии
 • Дора Безергянова
  Старши учител по математика и информационни технологии
 • Мая Сиракова
  Преподавател по информационни технологии
 • Теменужка Пенева
  Главен учител, преподавател по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
 • Севда Инджова
  Старши учител по биология и здравно образование, човекът и природата
 • Росица Шехова
  Преподавател по биология и здравно образование

Обществени науки и гражданско образование

 • Диана Чиева
  Старши учител по философски цикъл, история и цивилизации
 • Снежана Стоянова
  Учител
 • Анелия Гълъбова
  Старши учител по география и икономика

Музика

 • Величка Тодорова
  Учител по музика

Изобразително изкуство

 • Галина Давидова
  Учител по изобразително изкуство
 • Елена Георгиева
  Старши учител по информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

 • Даниел Тасев
  Учител по ФВС
 • Росица Кокудева
  Учител по ФВС
 • Желязка Гайдарова
  Учител по ФВС
 • Женета Белева
  Старши учител по ФВС

Интегрирано обучение и възпитание

 • Стефка Гугинска
  Психолог
 • Галина Давидова
  Логопед
 • Майя Гочева
  Ресурсен учител
 • Катерина Уручева
  Ресурсен учител
 • Гергана Христозова
  Ресурсен учител

Учители начален етап

 • Мария Гаджева
  Главен учител
 • Дениза Йорданова
  Старши учител
 • Снежана Ружинова
  Старши учител
 • Сийка Сиракова
  Старши учител
 • Захаринка Ръженикова
  Старши учител
 • Веска Узунова
  Старши учител
 • Севда Рабинева
  Старши учител
 • Гергана Хасова
  Старши учител
 • Радка Георгиева
  Старши учител по английски език в начален етап

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден в начален етап:

 • Радка Терзийска
  Учител
 • Софка Недкова
  Старши учител
 • Христина Згурова
  Старши учител
 • Йорданка Иванова
  Старши учител
 • Емилия Сакалиева
  Старши учител
 • Миглена Станевска
  Учител
 • Теодора Доневка
  Старши учител
 • Даниела Вълчанова
  Старши учител

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап:

 • Илияна Пичурова
  Учител
 • Юксела Брахимбашева
  Учител