Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - град Смолян
 • на вниманието на Абитуриентите – здравноосигурителни задължения!

  26 May 2023

 • ПОКАНА

  ПОКАНА

  7 May 2023

 • ЕДНА ПЪЛНОЦЕННА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

  ЕДНА ПЪЛНОЦЕННА УЧЕБНА ГОДИНА ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

  7 May 2023

 • НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ЕВРОПЕЙСКО ETWINNING УЧИЛИЩЕ

  НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНО ЕВРОПЕЙСКО ETWINNING УЧИЛИЩЕ

  4 May 2023

 • 7a

  25 Apr 2023

Ръководство

 • Росица Шехова
  Директор
 • Сийка Вакева
  Заместник - директор учебна дейност

Педагогически съветник, ръководител направление ИКТ

 • Стела Стоименова
  Педагогически съветник
 • Мая Сиракова
  Ръководител направление ИКТ

Главни учители

 • Мария Гаджева
  Главен учител
 • Даниела Лалова
  Главен учител
 • Славка Палагачева
  Главен учител
 • Теменужка Пенева
  Главен учител

Български език и литература и чужди езици

 • Даниела Лалова
  Главен учител,, преподавател по БЕЛ
 • Дафинка Николова
  Старши учител по БЕЛ
 • Златка Коджебашева
  Старши учител по БЕЛ и НЕ
 • Красимира Панчева
  Учител по БЕЛ
 • Надежда Станкова
  Старши учител по АЕ
 • Елка Григорова
  Старши учител по АЕ
 • Димитрия Аянска
  Учител по АЕ
 • Марияна Величкова
  Старши учител

Математика, информационни технологии и природни науки и екология

 • Добринка Цолова
  Старши учител по математика
 • Себиха Велинова
  Учител по математика
 • Елена Георгиева
  Старши учител по информационни технологии
 • Дора Безергянова
  Старши учител по математика и информационни технологии
 • Мая Сиракова
  Преподавател по информационни технологии
 • Теменужка Пенева
  Главен учител, преподавател по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия
 • Севда Инджова
  Старши учител по биология и здравно образование, човекът и природата
 • Росица Шехова
  Преподавател по биология и здравно образование

Обществени науки и гражданско образование

 • Славка Палагачева
  Главен учител, преподавател по история и цивилизации
 • Диана Чиева
  Старши учител по философски цикъл, история и цивилизации
 • Анелия Гълъбова
  Старши учител по география и икономика
 • Сийка Вакева
  Преподавател по география и икономика

Музика

 • Величка Тодорова
  Учител по музика

Изобразително изкуство

 • Галина Давидова
  Учител по изобразително изкуство
 • Елена Георгиева
  Старши учител по информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

 • Даниел Тасев
  Учител по ФВС
 • Росица Кокудева
  Учител по ФВС
 • Женета Белева
  Старши учител по ФВС
 • Желязка Гайдарова
  Учител по ФВС

Интегрирано обучение и възпитание

 • Стефка Гугинска
  Психолог
 • Галина Давидова
  Логопед
 • Майя Гочева
  Ресурсен учител
 • Катерина Уручева
  Ресурсен учител
 • Гергана Христозова
  Ресурсен учител

Учители начален етап

 • Веска Узунова
  Старши учител
 • Виолета Сариева
  Старши учител
 • Гергана Хасова
  Старши учител
 • Дениза Йорданова
  Старши учител
 • Емилия Сакалиева
  Старши учител
 • Захаринка Ръженикова
  Старши учител
 • Мария Гаджева
  Главен учител
 • Радка Георгиева
  Старши учител по английски език в начален етап
 • Севда Рабинева
  Старши учител
 • Сийка Сиракова
  Старши учител
 • Снежана Ружинова
  Старши учител

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден в начален етап:

 • Даниела Вълчанова
  Старши учител
 • Йорданка Иванова
  Старши учител
 • Маргарита Рангелова
  Старши учител
 • Радка Терзийска
  Учител
 • Софка Недкова
  Старши учител
 • Теодора Доневка
  Старши учител
 • Христина Згурова
  Старши учител

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап:

 • Илияна Пичурова
  Учител
 • Юксела Брахимбашева
  Учител
 • Снежана Стоянова
  Учител