Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" - град Смолян
  • 15 септември в СУ „Св.св. Кирил и Методий“

    15 септември в СУ „Св.св. Кирил и Методий“

    15 Sep 2022

  • Организация на обедното хранене

    9 Sep 2022

  • Родителски срещи

    9 Sep 2022

  • Мобилност по НП „Иновации в действие“

    Мобилност по НП „Иновации в действие“

    22 Jun 2022

  • Благодарим Ви, Звезден випуск 92

    Благодарим Ви, Звезден випуск 92

    21 Jun 2022